06004559-F702-44FC-B455-87AC95ACDF15411486E7-0D44-4616-BD15-740BBA93811EFE794D2B-FBBF-4B57-9FB8-D3F066FB8A03

Vernieuwde versie OnlineSchadestaat

4 juli 2020
Vernieuwde versie OnlineSchadestaat

Het was de afgelopen tijd wellicht stiller dan u van ons gewend bent, maar wij hebben zeker niet stil gezeten. Achter de schermen hebben we hard gewerkt aan een vernieuwde versie van OnineSchadestaat. Daarbij hebben we een groot aantal verbeteringen en functionaliteiten kunnen doorvoeren zodat u nog makkelijker en betrouwbaarder uw schadestaten kunt administreren.

Hieronder de belangrijkste wijzigingen:


Veiligheid en betrouwbaarheid

 • Meervoudige toegangsbeveiliging

  Autoriseer uw aanmelding met een code die op uw telefoon wordt gegenereerd door Google Authenticator of Microsoft Authenticator.

 • Backup omgeving

  Onze applicatie wordt nu gehost op een redundant uitgevoerd netwerk op verschillende locaties. Mocht er een storing optreden in een van de data centrums, dan wordt er automatisch overgeschakeld naar de andere locatie zodat u geen hinder ondervindt.

 • Bestand upload

  Uiteraard staat veiligheid van uw gegevens helemaal bovenaan in onze prioriteitenlijst. Daardoor staan we het gebruik van bepaalde bestandstypen niet meer toe in de applicatie. De toegestane bestandtypen zijn:
  – jpeg
  – png
  – gif
  – bmp
  – doc / docx
  – xls / xlsx
  – txt
  – rtf
  – pdf


Nieuw en verbeterd

 • Nieuwe homepage / dashboard
  Wanneer u zich aanmeldt komt u niet meer in het dossieroverzicht maar op een strak vormgegeven dashboard met handige informatie en snelkoppelingen. In de toekomst zullen wij deze informatie uitbreiden zodat u een goed inzicht krijgt in de status van.

 • Bijlagen
  Wanneer u een bijlage toevoegt zal deze automatisch worden omgezet naar een Pdf bestand. Hierdoor kunnen we nu de bijlagen ook samenvoegen met de schadestaat waardoor u een document met alle gegevens heeft i.p.v. allemaal losse documenten of zip bestanden. Wanneer u een afbeelding toevoegt als bijlage wordt deze niet alleen omgezet naar een Pdf maar ook geoptimaliseerd op bestandsgrootte.

 • Verbeterde weergave dossier
  We hebben de pagina met de dossierinformatie verwijdert en deze ondergebracht in een uitklapscherm bovenaan het rubriekenoverzicht. Hierdoor kunt u met minder handelingen direct uitkomen bij de informatie die u wilt zien.

  Daarnaast hebben wij het rubriekenoverzicht verdeeld in drie verschillende weergaven waartussen u kunt schakelen middels de iconen linksboven in het rubriekenoverzicht.

  • CardView – De rubrieken worden als kaartjes weergegeven
  • LinesView – De rubrieken worden als regels weergegeven
  • TableView – Alle schadeposten in een handig overzicht gegroepeerd op rubriek

 • Verbeterde rekenmodule
  We hebben de berekening van de schadestaat herschreven zodat deze nog preciezere resultaten oplevert. Bijkomend voordeel is dat er geen beperking meer zit op het aantal herhalingen van een kostenpost.

 • Nummering kostenposten
  Na input van onze klanten hebben we een wijziging doorgevoerd in de nummering van de schadeposten. De nummering is nu dynamisch en wordt bepaald door de ouderdom van de schadepost. Om communicatie met de wederpartij makkelijk te maken hebben we elke schadepost voorzien van een uniek referentienummer dat niet wijzigt. Tevens worden de bijlagen gerefereerd naar dit nummer. Wanneer u communiceert met de wederpartij kunt u dit nummer gebruiken om te verwijzen naar de betreffende kostenpost.

 • Uitnodigen wederpartij
  Het is vanaf deze release mogelijk om het dossier digitaal te delen met de wederpartij. Hiervoor kunt u de knop “Uitnodigen wederpartij” in de uitklapper boven het dossier gebruiken. De wederpartij ziet alleen de rubrieken die u ook zichtbaar heeft gemaakt voor de klant, en ziet alleen kostenposten die door u zijn goedgekeurd. De wederpartij heeft zelf de mogelijkheid om kostenposten te accorderen.

 • Toelichting rente en richtlijnbedragen tijdens invoer kostenpost
  Wanneer u een kostenpost invoert wordt nu de toegepaste wettelijke rente en de van toepassing zijnde richtlijnbedragen getoond zodat duidelijk is hoe het bedrag is opgebouwd. Tevens wordt het totaal inclusief rente berekent en getoond bij de kostenpost.

 • Verwijderen behandelaren
  Vanaf deze versie is het mogelijk om behandelaren te verwijderen wanneer uw collega bijvoorbeeld niet meer werkzaam is bij het kantoor.

 • Dossier Informatie
  De informatie met betrekking tot het dossier, zoals klant gegevens, wederpartij en behandelaren staat nu in een uitklapper boven in het dossier. Tevens vind u hier de knop om de dossierinformatie aan te passen.

Terug naar het overzicht