06004559-F702-44FC-B455-87AC95ACDF15411486E7-0D44-4616-BD15-740BBA93811EFE794D2B-FBBF-4B57-9FB8-D3F066FB8A03

Vergoeding Onlineschadestaat

21 mei 2021
Vergoeding Onlineschadestaat

Een enkele keer vernemen wij dat de wederpartij de geringe kosten voor Onlineschadestaat niet wil vergoeden. Het verbaast ons uiteraard dit te vernemen omdat de kostenbesparing die het gebruik van Onlineschadestaat oplevert vele malen groter is dan de daadwerkelijke kosten. Voor u als behandelende partij, omdat u minder tijd kwijt bent aan de administratie, maar ook voor de wederpartij omdat deze de schadestaat eenduidig en overzichtelijk krijgt aangeleverd. Buiten deze voordelen om is er ook een redelijke juridische basis om de kosten te vergoeden.

De kosten van OnlineSchadestaat zijn zondermeer aan te merken als redelijke kosten ter vaststelling van de schade als bedoeld in art. 6: 96 BW lid 2 onder b. OnlineSchadestaat is specifiek ontwikkeld voor de letselschade branche. Alle voorkomende schadeposten kunnen op een gestructureerde wijze worden vastgelegd en op deze wijze wordt voorkomen dat schadeposten onbedoeld over het hoofd worden gezien, of op een onjuiste wijze worden ingevoerd.

Daarbij geeft de koppeling aan de Richtlijnen van de Letselschaderaad de unieke mogelijkheid om de schade volgens deze richtlijnen op te voeren.
Nog belangrijker is dat OnlineSchadestaat anders dan andere programma’s in staat is om de wettelijke rente op een juiste wijze vast te stellen, ongeacht hoe groot de invoer aan schadeposten is en welke betalingen er op deze schadeposten hebben plaatsgevonden.

Wettelijke rente is een schadepost die rechtstreeks voortvloeit uit de wet, namelijk uit art. 6: 119 BW.
Het vaststellen van deze wettelijk vastgelegde schadecomponent is uiteraard per definitie redelijk. De aan het vaststellen van de diverse schadeposten en met name ook de schade vanwege de wettelijke rente is in beginsel ook redelijk. Dit is slechts anders indien het zou gaan om een zeer gering aantal schadeposten waarvan op voorhand duidelijk is dat er niet of nauwelijks wettelijke rente over te vorderen valt.

Het is dan ook om deze reden dat het gebruik van  OnlineSchadestaat tot een schadebedrag tot € 5.000,00 kosteloos is. Dit is een tegemoetkoming aan de betalende partijen, dus niet zozeer aan de gebruikers. Voorts kan worden opgemerkt dat kosten verbonden aan het gebruik van OnlineSchadestaat ook nog zouden kunnen worden gezien als redelijke kosten ter voorkoming of beperking van schade (art. 6: 96 BW lid 2 onder a).

OnlineSchadestaat automatiseert een groot deel van de handelingen zoals:
– Het automatisch berekenen van wettelijke rente
– Het werken met vaste rubrieken
– Het koppelen van bijlages aan schadeposten
– Een overzichtelijke gestructureerd schadeoverzicht
– Duidelijke rubrieken structuur
– Mogelijkheid tot invoeren repeterende kostenposten
– Mogelijkheid tot invoeren Contante Waarde berekening

Hierdoor wordt heel veel tijd bespaard door de schade bij te houden en te laten bereken door OnlineSchadestaat.  Zou de schade op een andere manier worden bijgehouden zou dit veel arbeidsintensiever zijn en meer kosten met zich meebrengen dan OnlineSchadestaat met zich meebrengt.

Er worden uiteindelijk dus heel veel manuren en daarmee ook veel kosten bespaard. Hiervan profiteren uiteindelijk zowel het slachtoffer als de aansprakelijke partij.

Terug naar het overzicht